برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
مقالات ارديبهشت ۱۳۸۷
نهج البلاغه از ارزنده ترین سندهای شیعی است که سخنان پیشوای شیعیان جهان در آن گرد آمده است. نسخه های آن فراوان است و یکی از آنها که مورخ 553 است در مجموعه رامپور هند است ( فیلم 5046 عکس 7046 دانشگاه تهران...
چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۷ ساعت ۰:۴۳
این یادداشت حاوی فهرست مختصری از برخی از نخستین مطبوعات فارسی در عراق است. پژوهش هایی که در این راستا انجام گیرد، سهم عمده تلاش فرهنگی ایرانیان را در عراق و تاریخ برخی از مطبوعات دور از یادها را ثبت می کنند. این مقاله به همت استاد ایرج افشار در مجله آینده، سال پنجم، شماره 9-12 چاپ شده و عینا در بخش فصل و وصل کاتبان منتشر می...
پنجشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۷ ساعت ۲۰:۳۸
در مطالعات تاریخ آسیای مرکزی، خصوصا شهرهای سمرقند و بخارا، در دهه های اخیر، پژوهش های بسیاری صورت گرفته است و متون متعددی نیز منتشر شده است. این مقاله کوتاه و مفید که از استاد ایرج افشار، در مجله یغما که به همت مرحوم حبیب یغمایی منتشر میشد در سال 1334 منتشر شده است و برای شناسایی منابع تاریخ سمرقند سودمند است، در کاتبان با رعایت امانت در عین عبارات و رسم الخط مندرج...
شنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۸۷ ساعت ۳:۰۰