برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
مقالات اسفند ۱۳۸۹
الأصول الأربعمائة
السید محمدحسین الحسیني الجلالي
در حلقه کاتبان، در ماه جاری، مقالاتی پیرامون اصطلاح «اصل» در کتابشناسی و منابع حدیثی، منتشر شد که هر یک سعی داشت تا با بررسی متون متقدم و گزارش های تاریخی حدیث و رجال و منابع کتابشناسی و تراجمی، مفهومی دقیق تر، از این اصطلاح ارائه دهد. مقاله حاضر را استاد سید محمدحسین جلالی از نظر حجم، مفصل تر از مقالات پیشین نگاشته است و برای مدعای خود پاره ای از منقولات و...
چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۰۳
نامه‌ایست در شکایت از اوضاع حکومت و رسیدگی رجال دولت به احوال مردم که در مجموعه خطى شماره 3669 کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران، صفحات 78-85 و جنگ مخطوط شماره 375، دانشکده حقوق، آمده است و استاد مدرسی طباطبایی ضمن معرفی نویسنده نامه متن آن را منتشر...
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۲:۰۹