برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
مقالات بهمن ۱۳۸۷
استاد حسین علی محفوظ از دانشمندان بزرگ و پژوهشگران برجسته حوزه میراث اسلامی در بغداد، عضو فرهنگستان زبان روسیه، دارنده اولین دکتری زبان فارسی در دانشگاه تهران، دارنده نشان طلایی اقبال، عضو مجمع زبان عربی قاهره، عضو مجمع علمی هند و انگلیس و ... و دارای ده ها عنوان علمی دیگر و مسلط به چندین زبان خارجی، شخصیتی ممتاز بود که در سن 83 سالگی در بغداد، اول بهمن ماه امسال...
يكشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ ساعت ۳:۴۰
دکتر عبدالجواد فلاطوری مقاله ای را که به زبان آلمانی برای کنگره شیخ طوسی ارائه کردند، به صورت خلاصه به زبان فارسی در کنگره ایراد فرمودند. متن فارسی این گفتار در یادنامه شیخ طوسی منتشر شده است و در فصل و وصل نیز به خوانندگان کاتبان تقدیم می شود. فلاطوری در این گفتار، به کمبود تحقیقات در زمینه شناخت عقاید و علوم شیعی اشاره میکند و اهمیت آن را که می تواند به ارائه یک...
پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸۷ ساعت ۳:۴۴