برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
مقالات بهمن ۱۳۸۸
دانشنامه علائی
محمدتقی دانش‌پژوه
دانشنامه علائی که ابن سینا برای علاء الدوله ابو جعفر محمد بن دشمن زیار بن کاکویه دیلمی (398 ـ 433) میان سال‌های 412 و 428 در سپاهان نوشته است از اصیل‌ترین کتاب‌های کهن فلسفی فارسی می‌باشد.. غزالی طوسی در مقاصد الفلاسفه به این کتاب می‌نگریسته بلکه بیشتر همین مقاصد ترجمه‌ایست از دانشنامه علائی و بخشی از آن هم از رساله نفس ابن سینا می‌باشد.. ترجمه فرانسوی دانشنامه که به...
يكشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۰۷