برای ما بنویسید
*نام و نام خانوادگي :

پست الکترونيکي :

نمایش ایمیل به مخاطبین
صفحه وب:

محل سکونت:

*مطلب :

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۲۵٫۰۷۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۳۰

پر بازدیدترین یادداشت ها :
این یادداشت حاوی فهرست مختصری از برخی از نخستین مطبوعات فارسی در عراق است. پژوهش هایی که در این راستا انجام گیرد، سهم عمده تلاش فرهنگی ایرانیان را در عراق و تاریخ برخی از مطبوعات دور از یادها را ثبت می کنند. این مقاله به همت استاد ایرج افشار در مجله آینده، سال پنجم، شماره 9-12 چاپ شده و عینا در بخش فصل و وصل کاتبان منتشر می...
پنجشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۷ ساعت ۲۰:۳۸