برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
مقالات شهريور ۱۳۸۷
در کتابخانه آستان قدس رضوی نزدیک به چهار هزار و پانصد قرآن خطی وقفی وجود دارد، که بعضی از آنها از نفائس و نوادر عالم هنرست. این مقاله را استاد احمد گلچین معانی در حدود چهل سال پیش از این درباره قدیمیترین قرآن وقفی که در میان مخطوطات این کتابخانه مشاهده کرده است نگاشته...
شنبه ۲ شهريور ۱۳۸۷ ساعت ۴:۳۱